01.12.2021-26.02.2022: Salvador Dalí - Farblithografien zur Bibel

Ausstellung samt Begleitprogramm muss pandemiebedingt leider verschoben werden.